Українцям розповіли, у кого можуть вилучити транспортний засіб під час мобілізації

Порядок вилучення транспортних засобів для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації регулюється Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1921

У кого можна взяти транспорт?

Відповідно до Положення військово-транспортний обов’язок поширюється на:

– органи виконавчої влади;

– органи місцевого самоврядування;

– підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;

– громадян – власників транспортних засобів.

Хто не має військово-транспортного обов’язку?

Дія Положення не поширюється на:

– дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав;

– представництва іноземних та міжнародних організацій;

– іноземців та осіб без громадянства.

Від передачі транспортних засобів та техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися:

– підприємства, установи та організації у зв’язку із виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань. У такому разі слід мати укладений із Міноборони договір на виконання таких завдань, за умови, що транспорт задіяний у виробничому процесі виконання цих завдань

– підприємства, установи та організації, які мають високу суспільну потребу.

Такий перелік затверджується Кабінетом Міністрів України щодо надання Міноборони.

Вилучення під час мобілізації транспортних засобів та техніки оформляється актом прийняття-передачі за встановленою Положенням формою із зазначенням залишкової (балансової) вартості транспортного засобу або техніки підприємства, установи та організації. Вартість визначається за даними балансу підприємства, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

Якщо ця ситуація стосується громадян, вартість вилученого транспорту береться з документів, які свідчать про набуття права власності на цей транспорт.

Вартість майна, що підлягає вилученню, може визначатися шляхом проведення експертизи. Така незалежна експертиза (оцінка) транспортного засобу або техніки проводиться за ініціативи власника транспортного засобу та за його рахунок шляхом залучення експерта-суб’єкта оціночної діяльності.

Крім того, вилучені під час мобілізації в умовах особливого періоду транспортні засоби підлягають обов’язковому взяттю на облік у встановленому порядку у відповідній військовій частині (підрозділі), установі та організації військових формувань та проводиться їх реєстрація із здійсненням обов’язкового технічного контролю (у разі відсутності документів, які підтверджують його здійснення).

Важливо! Положенням передбачено повернення підприємствам, установам, організаціям та громадянам транспортних засобів та техніки протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення (вилучення).

Власник транспорту має право на відшкодування шкоди, заподіяної транспортним засобам внаслідок їх залучення для потреб різноманітних військових формувань.

Така шкода відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на фінансування військових формувань, для потреб яких залучалася техніка.Джерело biz.ligazakon.net
Не пропустіть

Цей веб-сайт використовує файли cookie щоб вам було зручно користуватися сайтом. Прийняти